Malmö Enskilda Juristbyrå

Byrån grundades
år 1984 av Stig Barrdahl.
Byrån erbjuder rättsligt biträde och
juridisk rådgivning åt både
företag och privatpersoner.
Vi åtar oss också uppdrag som
boutredningsman, bodelningsförrättare,
inkasso och fordringar samt
styrelseledamot. Byråns jurister håller
även i utbildningar inom vissa av
rättsområdena.

Vi finns på Norra Vallgatan 68
i centrala Malmö.

 
Stig Barrdahl